height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=931122258231207&ev=PageView&noscript=1"
0911 195 345 info@happyschool-za.sk

Predškoláci

Happy School Žilina - doučovanie - predškoláci
Happy School Žilina - doučovanie uvazovanie napady cvicenia trening poozumenie

Príprava predškolákov

Pripravíme dieťa na hladký a úspešný nástup do školy a zvládanie všetkých úloh.

Nenechajte nič na náhodu a vyhnite sa zbytočnému stresu a trápeniu s prvými písmenkami a počtami.

Čo potrebuje predškolák ovládať?

• samostatne sa obliecť a obuť,

• pozapínať gombíky a zaviazať šnúrky,

• samostatne sa najesť a obslúžiť na WC,

• správne vyslovovať všetky hlásky,

• vyjadrovať sa plynule aj v zložitejších  vetách,

• kresliť tak, že línie sú pevné a neroztrasené,

• nakresliť postavu so všetkými základnými znakmi,

• vystrihnúť jednoduchý tvar podľa predkreslenej čiary,

• poznať základné farby

• spočítať predmety do “päť”,

• rozprávať obsah krátkej rozprávky a rozumieť jej obsahu,

• naučiť sa naspamäť detskú pesničku alebo básničku,

• vysloviť krátke slovo samostatne po hláskach,

• orientovať sa v priestore, vie kde je “vpredu”, “vzadu”, “hore”, “dole”, “vpravo”, “vľavo”

happy school doucovanie zilina

Dohodnite si bezplatnú konzultáciu.

Napíšte nám 🙂

0911 195 345

3 + 2 =